Formatievliegen

Men spreekt van een formatie wanneer een aantal vliegtuigen in groepsverband vliegmanoeuvres uitvoert. Alle vliegtuigen in een formatie volgen een aangewezen formatieleider. Deze is verantwoordelijk voor het gehele vluchtverloop van de formatie. De kleinste eenheid binnen een formatie is het ‘element’. Een element bestaat uit twee vliegtuigen. In de formatie heeft ieder vliegtuig een volgnummer #1, #2, #3, #4 etc. De nummering begint bij de leider. Tevens heeft ieder vliegtuig een vaste positie in de formatie. Deze positie wordt bepaald door het volgnummer van het vliegtuig en de formatievorm (het patroon van de formatie) waarin gevlogen wordt.
Een aantal formatievormen die het DTY Display Team laat zien in de show zijn hier weergegeven.

In de Finger (-left/-right) formatie bevindt #2 in de formatie zich aan één zijde van de leider terwijl de overige vliegtuigen zich in echelon aan de andere zijde van de leider bevinden.
In de Echelon (-left/-right) bevinden de vliegtuigen zich schuin achter de leider (links of rechts) onder een hoek van ongeveer 45°.
In de Vic formatie bevindt #2 zich rechts achter de leider en #3 links achter de leider. Deze formatie wordt veel gebruikt vanwege de manoeuvreerbaarheid.
In de Box of Diamond formatie bevindt #2 zich rechts achter de leider, #3 links achter de leider en #4 direct achter de leider. Deze formatie wordt veel gebruikt vanwege de manoeuvreerbaarheid.
In de Line astern bevinden de vliegtuigen zich op één lijn direct achter de leider.
In de Swan formatie bevinden #2 en #3 zich rechts en links van #4. De formatievorm die dan ontstaat heeft iets weg van een vliegende zwaan.
In de House formatie vliegen twee elementen in line astern links en rechts in Vic achter de leider.
In de Stingray formatie wordt een Box formatie uitgebreid met een 5de vliegtuig welke zich in line astern achter #4 bevindt.